ОНЛАЙН ГИС

Географски информационни системи онлайн демонстрират интеграцията на ГИС услуги в уеб портал. Услугите, показани в тази страница, са реални разработки, а цялостни геопортали са демонстрирани в раздела "Информационни системи" в този сайт.

УНИМАП РУСЕ (демо на български език)

УНИМАП е наименованието на интегрираният геопортал, разработка на БУЛПЛАН, който обединява всички бази данни на общинската администрация с онлайн географска информационна система. Мястото на УНИМАП в софтуерната архитектура на общинската администрация е показана на следващата илюстрация:

Вътрешната архитектура на УНИМАП е показана на следващата илюстрация:

Електронната картография и сървъра за ГИС са под следните лицензи: