БУЛПЛАН ООД :: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

БУЛПЛАН е сертифицирано дружество за система за управление на качеството за административни информационни системи с ГИС. Компанията разработва уеб портали с ГИС поддръжка или самостоятелни геопортали.

В процес на разработка е софтуерен пакет с ГИС поддръжка за електронни услуги по териториално и селищно устройство на община Банско съгласно разпоредбите и спецификациите на Закона за електронното управление и подзаконовите актове към него. Следващите връзки показват реално разработени уеб портали с ГИС компоненти или самостоятелни геопортали на общини.

Повечето от тези портали се поддържат на сървъра на компанията, в който общините имат свои бази данни. Целта на компанията е да даде приоритет на доставката на услуги за сметка на доставката на софтуер.

Геопортали и портали за услуги, разработени и поддържани от БУЛПЛАН:

Информационната архитектура на другите геопортали и интерактивни карти е базирана на продуктите с отворен код на БУЛПЛАН:

геопорталът УНИМАП и

конверторът за кадастрални карти и карти на възстановената собственост.