БУЛПЛАН ООД :: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

БУЛПЛАН разработва за общинската администрация на Велико Търново информационна система за недвижимите културни ценности (паметници на културата) на града. Системата е част от интегрирания геопортал на общината и съдържа всички недвижими културни ценности в чртите на града, около 630 на брой.

Изберете връзката по-долу в тази страница, за да видите информационната система за недвижимите културни ценности на община Велико Търново в действие. След отваряне на сайта в нов прозорец изберете вляво от менюто точката "Публичен достъп", за да стартирате системата.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО