ЕКИП

ПОСТОЯНЕН ЕКИП

 •   инж. Анна Владова, управител
 •   арх. Стефан Стайнов, методология и стратегии
 •   арх. Александър Петрович, маркетинг и градоустройство
 •   арх. Димитър Костов, градоустройство и законодателство
 • арх. Петя Миланова, градоустройство и архитектура
 •   арх. Иван Делчев, информационни технологии и ГИС
 •   Любов Миланова, еколог
 •   Галина Карова, човешки ресурси и финанси

СЪТРУДНИЦИ

Устройство на територията

 • арх. Росица Буцева
 • арх. Васил Шилев
 • арх. Илко Николов

Геодезия и картография

 • Геопланпроект
 • инж. Димитър Наков
 • инж. Галин Тодоров
 • инж. Пепа Панева

Социална инфраструктура и демография

 • Илия Копралев, БАН
 • Стойко Дошеков

Транспорт и комуникации

 • инж. Петър Манолов
 • инж. Тома Йоцов
 • инж. Гергана Кривошапкова

Инженерни мрежи

 • инж. Илия Тодоров
 • инж. Михаил Михов
 • инж. Василка Станкова
 • инж. Боян Димов
 • инж. Петър Петърчев

Екология

 • Екатерина Гюлеметова
 • Пламен Станев
 • Людмил Икономов
 • Дойно Дойнов

Информационни технологии

 • ЕСРИ България
 • Любомир Димов
 • Данаил Делчев
 • Адриан Желев