СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Проект за информационна система за териториално и селищно устройство, етап нормализация на кадастъра на гр София;

- Законопроект за изменение и допълнение на закона за одобрение и приложение на Общия градоустройствен план на София;

- Проект за устройствени зони и специфични правила и норми за устройство и застрояване на територията на град София;

- Първа награда за рамкова програма в националния конкурс за нов Общ устройствен план на София “София и европейската интеграция”. + сценарий за развитие на обитаването в зоната на влияние;

- Програма за внедряване на информационната система на Общия устройствен план на София в сферата на управлението и устройственото планиране.