INTERMEDIARIES

New intermediary services and the transformation of urban water supply and wastewater disposal systems in Europe

 

БУЛПЛАН ООД участва в международен екип от експерти в изпълнение на договор с Европейската комисия № EVK1-CT-2002-00115.

Главната цел на проекта бе да се изследва в дълбочина ролята на посредническите услуги и организации във водния сектор в 7 европейски региона (Берлин, Будапеща, Копенхаген, Североизточна и Северозападна Англия, София и Волос), а също така и да се установи и оцени как те действат в целия воден цикъл – доставчици, консуматори и регулатори. Проектът имаше съществен принос за устойчивото развитие и управление на водните ресурси в Европа.

С прилагане на комбинация от различни изследователски методи проектът направи първия систематичен анализ на състоянието на посредническите услуги и организации във водния сектор.

Участието на експертите от БУЛПЛАН ООД се състоеше главно в подпомагане работата на главния участник от българска страна – арх. Веселина Пеневска и идентифицирането, „картирането” и интервюирането на широк спектър от посредници в Софийския регион в условията на либерализация на водния сектор